El turismo de autocaravana está en auge. Almazán no lo ha pensado dos veces y habilitará una zona exclusiva para el aparcamiento de estos vehículos, junto al parque de la Arboleda. Un área que, a diferencia de la que viene utilizándose estos últimos años, contará con todos los servicios. El Ayuntamiento acaba de aprobar el proyecto para la construcción de este parking de autocaravanas, que ha adjudicado a la empresa local Santisa, por 48.281 euros. «Almazán está ya geolocalizado y referenciado como municipio con estacionamiento, pero creíamos oportuno habilitar esta área porque la anterior es más pequeña y carece de servicios», explicó el alcalde, Jesús Cedazo, aludiendo a la idoneidad del lugar y a la oferta turística que hay en la villa para quien elija estacionar aquí.

Het campertoerisme is booming. Almazán heeft er niet lang over nagedacht en zal naast het Arboleda-park een exclusieve ruimte inrichten voor het parkeren van deze voertuigen. Een gebied dat, in tegenstelling tot het gebied dat de afgelopen jaren is gebruikt, alle voorzieningen zal hebben. De gemeenteraad heeft zojuist het project voor de bouw van deze camperplaats goedgekeurd, dat zij heeft gegund aan het lokale bedrijf Santisa, voor 48.281 euro. "Almazán is al geolokaliseerd en er wordt naar verwezen als een gemeente met parkeergelegenheid, maar we vonden het gepast om dit gebied mogelijk te maken omdat het eerstgenoemde kleiner is en geen voorzieningen heeft", legde de burgemeester, Jesús Cedazo, uit, verwijzend naar de geschiktheid van de plaats en het toeristische aanbod dat bestaat in de villa voor degenen die ervoor kiezen om hier te parkeren.

 

De parkeerplaats wordt gebouwd op een perceel van 2.578 vierkante meter, dat toegankelijk is vanuit een van de parkeerstraten van het park. Het project omvat conditioneringszones van interne circulatie rond het perceel en de verdeling van parkeerplaatsen, 37 volgens de goedkeuring van de raad van bestuur, hoewel de verwachting is dat ze op ongeveer 35 zullen blijven vanwege hoekveilingen, volgens de gemeenteleider.

 

De vierkanten, die zes meter horizontale houten palen zullen begrenzen, hebben afmetingen van 4,3x8,1 meter. Op het parkeerterrein is al een verlichtingsinstallatie aanwezig, deze wordt uitgebreid met vijf led-verlichting. Ook is er al een riolerings- en waterleidingnet en een opvangplaats voor grijs water (zeepwater, douchewater, gootsteen en wasbak) en komt er een aparte voor riolering, die naar een collector en naar het sanitatienet gaat.

 

Onder de voorstellingen is er ook een vulpost met twee kranen, een voor schoon water en een voor het spoelen. Wat de locatie betreft: "de plaats voldoet aan de criteria van nabijheid en veiligheid." Cedazo benadrukt de nabijheid van de stad, waar de toerist de handel en het hotelwezen bij de hand heeft, naast de meest opvallende toeristische enclaves.

 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder het buitengewone Covid-fonds van de Raad van Bestuur aan lokale bedrijven. De Consistorie overweegt de mogelijkheid om een ​​elektrisch oplaadpunt mogelijk te maken, dat zowel door campers als auto's kan worden gebruikt. Het initiatief was oorspronkelijk overwogen in het project, maar de weigering van een verlenging in de werken vanwege een vertraging in de aanvraag zorgde ervoor dat het elektrische oplaadpunt werd uitgesteld.

Almazán was al een van de gemeenten in de provincie die al een gebied voor campers had, met Medinaceli, Quintana Redonda en Duruelo tot de meest ervaren, waaraan wordt toegevoegd degene die zal worden ingeschakeld in Ólvega of degene die vorig jaar in Vinuesa is geopend . Er zijn ook exclusieve gebieden voor deze voertuigen in San Leonardo; Ágreda, vrij breed; Rioseco de Soria, San Leonardo de Yagüe, El Burgo en San Esteban, evenals in de hoofdstad.