Rechtzaak Hoge Raad Spanje tegen zelf verzonnen verkeersborden.

 

HOOG GERECHTSHOF

Het beroep tegen de gemeenten die verkeersborden hebben uitgevonden, wordt aanvaard

Het verzoek van geassocieerde Europese automobilisten wordt geschat omdat de verkeersveiligheid van miljoenen burgers in gevaar wordt gebracht, die gedwongen worden de signalen te kennen die de meer dan 8.000 gemeenten zouden kunnen verzinnen

 

PATXI FERNÁNDEZ

Madrid

Woensdag 28 april 2021, 16:59

 

Het Grondwettelijk Hof heeft toegegeven het verzoek om bescherming te hebben behandeld dat is ingediend door Automovilistas Europeos Asociados (AEA) tegen een arrest van het Hooggerechtshof dat gemeenten in 2019 machtigde om signalen af ​​te geven die niet in de staatswetgeving worden overwogen.

 

Zo wordt het verzoek van de automobilistenvereniging tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof ingeschat, in de wetenschap dat het in strijd is met het recht op vrij verkeer van Spanjaarden over het nationale grondgebied met garanties voor gelijkheid, en de verkeersveiligheid van miljoenen burgers in gevaar brengt. staatsburgers en buitenlanders die verplicht zijn de tekens te kennen die de meer dan 8.000 gemeenten die in ons land bestaan, zouden kunnen verzinnen.

 

Voor de president van AEA, Mario Arnaldo, "opent de toelating voor de behandeling van dit beroep een pad van hoop in het licht van de ongelooflijke uitspraak van het Hooggerechtshof die de gemeenten machtigde om tekens te creëren die verschillen en verschillen van de borden die in de Officiële Catalogus van verkeersborden en markeringen, met het grote risico dat dit met zich meebrengt voor de verkeersveiligheid ”.

 

“Stel je voor wat er zou kunnen gebeuren”, voegt Arnaldo toe, “als elk van de meer dan 8.000 Spaanse gemeenteraden de zebrapaden in kleur zou schilderen, of de STOP-borden zou vervangen door zonnebloemen.  Om nog maar te zwijgen van de taal die moet worden gebruikt in de aanvullende panelen van de borden.  Dit zou een chaos zijn.

 

Bovendien wordt rekening gehouden met het feit dat de inhoud van de straf waartegen AEA in cassatie in cassatie ging bij het Hooggerechtshof, verschilde van de straf die aan de Administratie was meegedeeld en dat zij haar verweer daarom niet kon uitoefenen in overeenstemming met de beginselen van bilateraliteit, tegenstrijdigheid en procedurele gelijkheid van wapens.

 

Met betrekking tot deze kwestie heeft Arnaldo ook zijn tevredenheid uitgesproken omdat “het de eerste keer zal zijn dat de TC de gelegenheid krijgt om zich uit te spreken over de veiligheid en effectiviteit van de locaties, dagvaardingen of kennisgevingen gedaan met technische of elektronische middelen, zoals zoals het is via Lexnet. '

 

“Vanuit het oogpunt van het grondwettelijke recht op effectieve rechterlijke bescherming”, besluit Arnaldo, “is het ontoelaatbaar dat de inhoud van dezelfde gerechtelijke resolutie verschilt naargelang de manier waarop de kennisgeving wordt gedaan en de geadresseerde.  In ons geval had de zin die aan de gemeenteraad van Madrid werd meegedeeld 30 pagina's en de zin die elektronisch aan ons was meegedeeld via Lexnet slechts 22. De ontbrekende pagina's waren de individuele stemmen die ons de reden gaven.

 

Voor zover mogelijk zal voor de beslechting van onlinegeschillen in consumentenzaken in overeenstemming met Verordening (EU) 524/2013 worden gezocht naar de mogelijkheid die de Europese Commissie biedt als een onlinegeschillenbeslechtingsplatform en die beschikbaar is op de http-link: //ec.europa.eu/consumers/odr.