Hieronder informatie over een digitaal rijbewijs :Bron Algemeen Dagblad 31-3-2023

 

Als de inhoud van dit hieronder beschreven artikel op waarheid berust, dan wordt het risico om een bekeuring thuis te krijgen een stuk hoger als je zomaar ergens

gaat staan met je Camper, zoals er nu heel veel gebeurd op het Iberisch schiereiland.

 

Voor elke oom Agent in Europa is het dan  QR code  scannen van uw rijbewijs (zou zomaar zelfs met een dienst telefoon kunnen) , Overtreding type erbij zetten (verboden te kamperen of verboden te parkeren), vertellen aan u dat u iets doet wat niet mag en nu moet vertrekken, en de rest gaat automatisch, de bekeuring komt vanzelf bij u thuis.

Toch een min punt van de huidige enorme snelle digitalisering.

 

De eisen voor automobilisten op leeftijd gelden hier in Nederland al.

 

Digitaal rijbewijs in de maak.

 

Voor foutparkeren of hard rijden over de grens ontkom je straks niet meer aan een boete

 

De Europese Unie wil het rijbewijs digitaal maken.

 

Het is straks langer geldig en wie zich op de weg misdraagt, kan makkelijker worden aangepakt. Ook gelden strengere eisen voor automobilisten op leeftijd.

 

 

Het Nederlandse rijbewijs bleef afgelopen jaren nagenoeg onveranderd. De belangrijkste verandering was in 2006, toen het 'roze papiertje' een opvolger kreeg in de vorm van een kunststof kaart op creditcardformaat. Makkelijker in je portemonnee en slijtvast. De belangrijkste reden om dit rijbewijs in te voeren was de betere beveiliging tegen fraude en vervalsing. Dat is extra belangrijk omdat het rijbewijs in ons land ook als identiteitsbewijs kan worden gebruikt.

 

Nederland loopt nog steeds voorop in Europa met dit kunststof rijbewijs. Een aantal Europese landen, waaronder Duitsland en België, kent nog altijd een papieren exemplaar. Het ziet ernaar uit dat die landen de fase van het plastic rijbewijs gaan overslaan. Want als het Europees Parlement de nieuwe voorstellen aanneemt, moeten bestuurders straks een digitaal rijbewijs laten zien bij een politiecontrole, of bij het huren van een auto. Dit rijbewijs moet als een soort QR-code op de smartphone worden opgeslagen.

 

Eenvoudiger vervangen

Wie geen mobiele telefoon bezit, mag een fysiek rijbewijs blijven gebruiken. Maar volgens een eerste opzet krijgt zowel het fysieke als het digitale rijbewijs een QR-code.

 

Invoering van het digitale rijbewijs is een van de eerste uitingen van nieuwe wetten voor uniforme EU-regels in het wegverkeer en de administratie daarvan. Het plan heeft onmiskenbaar voordelen voor automobilisten. Digitale rijbewijzen kunnen eenvoudiger worden vervangen, ingeleverd en verlengd.

 

De hiermee belaste EU-commissie dringt aan op snelle invoering in het komende jaar. Volgens het Duitse opinieblad Focus omdat de eerste EUlanden nationaal al werken aan vergelijkbare oplossingen, of die zelfs al hebben geïmplementeerd. Zo ontstaat volgens de EU een lappendeken.

 

Focus op veiligheid

Bij de invoering van het digitale rijbewijs ligt de focus vooral op de verkeersveiligheid en handhaving. In 2022 kwamen meer dan 20.000 mensen om het leven in het wegverkeer van de Europese Unie. De meesten van hen waren voetgangers, fietsers en scooter- en motorrijders.

 

Dat aantal moet fors omlaag, want het streven is om in 2050 in de EU nul verkeersdoden te hebben. Jongeren onder de 30 jaar, die volgens de Europese Commissie slechts 8 procent van alle automobilisten uitmaken, zijn bij twee op de vijf dodelijke aanrijdingen betrokken. Daarom wordt, na goedkeuring van het wetsvoorstel, een proeftijd van minimaal twee jaar ingevoerd voor beginnende bestuurders en geldt straks een nultolerantie voor alcohol achter het stuur.

 

Rijbewijs kwijt in hele EU

Volgens Europees commissaris voor Transport Adina Valean zorgt de invoering van een uniform Europees rijbewijs ook voor veiligere wegen doordat verkeersovertreders in de hele EU adequater gestraft kunnen worden.

 

Iedereen die een bijzonder ernstige overtreding begaat, verliest dan namelijk niet alleen zijn rijbewijs in het land waar hij zijn overtreding begaat, maar in de hele EU. Denk hierbij aan snelheidsovertredingen van meer dan 50 kilometer per uur of ongevallen met doden en gewonden.

 

Boetes in het buitenland

Wie te hard rijdt of verkeerd parkeert tijdens een vakantie in de EU, komt er in de toekomst ook minder goed van af. ,,Meer dan 40 procent van de boetes voor grensoverschrijdende verkeersovertredingen in de EU blijft op dit moment onbetaald'', zegt Valean. Door de overtreding direct te koppelen aan het rijbewijs, kunnen staten onderling de bekeuringen gemakkelijker voor elkaar innen.

 

Meer gewicht

De plannen behelzen ook een wijziging in de rijbewijsklassen. Met het nieuwe autorijbewijs mogen straks ook voertuigen en daaraan gekoppelde caravans met een gezamenlijk gewicht tot 4,25 ton worden bestuurd. Op dit moment is er een bovengrens van 3,5 ton voor iedereen die het B-rijbewijs bezit. De EU wil deze verhoging echter koppelen aan één voorwaarde: de regel geldt uitsluitend voor emissievrije voertuigen, omdat elektrische auto's nu eenmaal zwaarder zijn dan auto's met verbrandingsmotor.

 

Verder mogen jongeren straks in de gehele EU op 17-jarige leeftijd hun rijbewijs halen en ervaring opdoen door onder begeleiding te rijden. Vanaf 18 jaar mogen ze na het behalen van het rijbewijs alleen achter het stuur. In de rijlessen moet klimaatvriendelijk rijden meer aandacht krijgen. Leerling-bestuurders moeten leren welke effecten hun rijstijl heeft op de voertuigemissies, bijvoorbeeld door tijdig te schakelen. Ook krijgen ze meer onderwijs in moderne veiligheidstechnologie, zoals rijhulpen en deels autonoom rijden.

 

Ouderen verlengen vaker

Volgens het voorstel van de Europese Commissie worden rijbewijzen in de nabije toekomst vijftien jaar geldig in de hele EU, in plaats van de huidige tien jaar. De geldigheidsduur van vijftien jaar zou echter niet voor automobilisten van 70 jaar en ouder moeten gaan gelden. Zij krijgen alleen nog rijbewijzen die vijf jaar geldig zijn.

 

Dat moet het mogelijk maken om de rijgeschiktheid van senioren regelmatig te controleren. Een van de belangrijkste redenen om de regels voor senioren aan te scherpen is het streven om in 2050 geen verkeersdoden meer te hebben in de EU. In 2030 moet het aantal al gehalveerd zijn.

 

Verplichte medische keuring

Op dit moment is in Nederland een medische keuring verplicht vanaf 75 jaar, maar in veel ons omringende landen krijgen automobilisten nog altijd een rijbewijs voor het leven. Zij worden dus geacht zelf te bepalen wanneer het onveilig wordt om de weg op te gaan.

 

Door rijbewijzen af te geven die slechts vijf jaar geldig zijn, moet het eenvoudiger worden om de rijgeschiktheid van senioren te controleren. Ook worden de minimale medische eisen waaraan een persoon moet voldoen om een ​​rijbewijs te krijgen of te laten verlengen flink uitgebreid.

 

Als Brussel instemt met de plannen vergt de invoering van het digitale rijbewijs nog minstens anderhalf jaar.

 

Rijexamen was niet nodig

In Nederland is een rijbewijs voor bestuurders van motorvoertuigen verplicht sinds 1905. Aanvankelijk hoefde je helemaal geen examen af te leggen. Je stuurde simpelweg een aanvraag in naar het ministerie van Waterstaat en het rijbewijs werd opgestuurd. De vergunning was destijds alleen geldig voor de rijkswegen. Voor provinciale en gemeentelijke wegen moesten automobilisten een aparte vergunning aanvragen.

 

Pas in 1927 kwam er een examenplicht toen het 'Centraal Bureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid' werd opgericht.

 

Bron Algemeen Dagblad 31 Maart 2023

 

 

 

TERUG NAAR PRIKBORD