Ik krijg best wel steeds meer mails met de vraag hoe je nou in je Camper kan gaan wonen, en hoe het nou zit met een Postadres.

Veel AOWers en Pensioen ontvangers willen hun huis verkopen en in een Camper gaan wonen.

Ik vind dit persoonlijk niet zo’n goed idee, maar dat is een ander verhaal.

Om de mensen te helpen die dit wel willen, staat hieronder misschien wel interessante informatie.

Even voor de zekerheid vermeld ik dat het hier om Nederlandse ingezetenen gaat.

Geen idee hoe het in België in elkaar steekt.

 

Groet Abram

 

Onder dit bericht staat een UPDATE lees dit ook even.

 

***

Geschreven door Martin Bazuin.
Facebook group.
”Eerste hulp bij postadressen

Het lijkt erop dat veel gemeentes aanvragen voor een briefadres, toetsen op basis van verouderde beleidsregels!
Zo heeft de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) de "Beleidsregels Briefadres" (welke door veel ambtenaren van burgerzaken worden geraadpleegd!) in een verouderde versie online staan.


Hierdoor ontstaat veel onduidelijkheid daar veel ambtenaren zich juist aan deze beleidsregels lijken te houden.

Gevolg is natuurlijk een inconsistent beleid, het toetsen van aanvragen op grond van verouderde wetgeving etc.

Ook lijken deze beleidsregels bron van veel foutieve informatie zoals maximale geldigheid van een briefadres etc.

Dit is in mijn ogen volstrekt onwenselijk en levert dit juist alleen maar wrijving op tussen burger en het sociale domein.

Immer, iedere gemeente hanteert bijna andere regels of interpreteert deze naar eigen inzicht.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben Divosa opdracht gegeven om, in het kader van bovengenoemde wetswijziging in de Wet BRP, gemeenten te ondersteunen bij een goede uitvoering.

Hiertoe heeft Divosa een prima handreiking ontwikkeld welke juist tot doel heeft gemeentes te informeren over de gevolgen van deze belangrijke wijzigingen. Ook staan er in deze handreiking praktische tips en veelvoorkomende problemen vermeld MET eventuele oplossingen.

Je kunt eigenlijk niet begrijpen waarom niet ALLE gemeentes deze (duidelijke en zeer uitgebreide!) handreiking gebruiken en toch vasthouden aan verouderde beleidsregels.

Ik heb vandaag 21 April 2022 schriftelijke vragen gesteld aan de NVVB en heb gevraagd waarom deze verouderde beleidsregels nog online staan.

Het is m.i. zaak dat gemeentes hier allemaal DEZELFDE richtlijnen gebruiken.

Dit zal veel onduidelijkheid en problemen voorkomen.

NVVB.NL
Beleidsregel briefadres - Nieuws
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.Een misverstand wat ik veel hoor:

"Een gemeente is verplicht mij een briefadres te verstrekken sinds de nieuwe wetgeving BRP op 01 januari 
2022 is geďntroduceerd."

Een gemeente is in principe alleen verplicht je een briefadres te verstrekken (dit kan een eigen aangebrachte briefadresgeven zoals
vrienden of familie zijn) als vaststaat dat je aan de voorwaarden voldoet.

De belangrijkste voorwaarde is dat je GEEN vaste woon- of verblijfplaats hebt!

Heb je die wel?

Woon je bijvoorbeeld op een boot en heb je een vaste ligplaats?

Of woon je in een recreatiewoning of Yurt op een camping (vaste staanplaats)?
In dat geval beschik je dus, gelet op de BRP, over een vaste woon- of verblijfadres en zul je je daar als woonadres moeten inschrijven.

Een gemeente zal dan in de meeste gevallen je aanvraag voor een briefadres afwijzen.

"Ja maar ik heb wel een vaste lig- of staanplaats maar ik MAG me daar van de beheerder helemaal niet inschrijven!"


Formeel en wettelijk interesseert een ambtenaar van de BRP dat niet.

Je bent volgens de BRP verplicht je daar in te schrijven waar je overwegend verblijft.

Dus ook als dat een bungalowpark of camping is!

Dat diezelfde gemeente dan,nadat je je hebt ingeschreven, misschien wel een BOA een bezoekje laat brengen omdat je op die locatie volgens het bestemmingsplan niet permanent mag wonen is dan een lastig uit te leggen problematiek :-)

Ondanks je volgens de wet BRP dan VERPLICHT bent je daar in te schrijven kan dit massieve problemen opleveren met de eigenaar van de camping, gemeente etc. Soms worden huurcontracten opgezegd omdat die verbieden dat je je op dat adres inschrijft!

 

In de echt problematische gevallen en discussies met ambtenaren kun je als burger altijd contact opnemen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) als er problemen spelen m.b.t. de inschrijving. De RVIG zal dan contact opnemen met de betreffende gemeente om te voorzien in advies en het vinden van passende oplossingen. Wij adviseren om in deze moeilijke gevallen altijd contact op te nemen met de RvIG!

Deze zijn van maandag/vrijdag bereikbaar tussen 08:30 uur tot 17:00 via 088-900 1000 (lokaal tarief)

Vanuit het buitenland: 0031-88 900 1000 , Of natuurlijk per email via info@rvig.nl

 

Eerste hulp bij briefadressen

Martin Bazuin - 

 

Heb je plannen om in een camper te gaan wonen en rond te reizen? Noem nooit het woord "wonen" bij de aanvraag voor een briefadres.
Dit woord blijkt gemeenteambtenaren uit balans te halen en levert vaak enorm veel onnodige problemen met zich mee. Niet relevante vragen worden gesteld, sommige vragen staan haaksrecht op thema's als privacy en gezond
mensenverstand.


Beperk je dus absoluut tot het woord "reizen"!

Volgens de wet dien je de woon- en verblijfplaatsen door te geven waar je "NAAR VERWACHTING" het meeste gaat verblijven.
Een onzinnige vraag daar juist bij rondreizen en het leiden van een nomadenbestaan zich immers kenmerkt door het feit dat er geen vaste plaatsen zijn in de zin van de BRP.
Probeer de ambtenaar dit uit te leggen en beantwoord deze vraag dus niet. Het niet voldoen aan deze vraag is GEEN wettelijke reden de aanvraag af te wijzen. Wordt je aanvraag toch afgewezen wegens deze reden? (Het niet verstrekken van verblijfplaatsen) Je kunt (en moet) dan een bezwaarschrift inreiken. Een afwijzing is namelijk een ambtelijk besluit waartegen je in beroep kunt gaan.

Veel gemeentes proberen dat besluit overigens te omgaan. Dit doen ze best slim
want ze geven aan dat als je deze (of andere onzinnige en privacyschendende) informatie niet wenst te verstrekken ze de aanvraag niet "in behandeling" nemen.

Zodra een aanvraag dus niet in behandeling is genomen hoeven ze dit ook niet als besluit af te doen en is beroep niet mogelijk. Immers de aanvraag is in hun ogen niet gestart. Laat je daardoor niet met een kluitje in het riet sturen.

Daarom nog een keer een paar tips:

1) Praat altijd alleen over reizen. Vermeld bij voorkeur ook alles wat met het woordje buitenland te maken heeft.

2)Als je gaat rondreizen buiten NL zorg er dan voor dat je duidelijk maakt dat dat voor maximaal 8 maanden is! (En realiseer  jezelf ook dat je als je langer dan 8 maanden weg wilt gaan je in principe zult worden uitgeschreven)
3) Beperk je tot de relevante vragen en antwoorden. Foto's van je camper en inrichting? Weiger dit!

4)Blijft een gemeente aandringen op locaties? Voeg een lijst toe van gratis camperplaatsen in NL. Daarmee heb je een antwoord gegeven. Of je daar "naar verwachting" ook zult gaan verblijven staat immers in de sterren geschreven. :-)

Kom je er niet uit? Of wil je sparren over jouw plannen en/of problemen? Neem contact met me op, dat kan via PB of Whatsapp.

Groetjes Martin.

 

 

Zo ik hoop dat u hier iets van opgestoken heeft.

 

Groet Abram

 

 

Ik wil best wel wat doneren om deze site te helpen in de kosten.

 

 

 

Ik wil meer van Abram lezen.