Hieronder een samenvatting uit twee artikelen die in  “De Orkaan” Zaans nieuws uit Koog aan de Zaan stonden.

Ik werd hier op gewezen door Eric en Simone

 

Het eerste artikel begon over de grote aantallen Campers die bij de Voetbal vereniging KFC staan in Koog aan de Zaan.

 

Er werd door betreffende journalist geconstateerd  dat de originele beschikbare Camperplaats vol stond, en er daarom veel Campers aan de overkant hiervan

parkeerden op het parkeer terrein van de KFC.

 

bron foto; internet

 

Daar zijn geen voorzieningen, en de de journalist schreef dat de inhoud van de camper-wc’s werden gedumpt over het hek op het KFC-terrein.

Nou hier wil ik ook wel even op reageren…Heeft de journalist wel eens geprobeerd de inhoud van een Porta Porty over een hek te gooien?? Haha zat ie vast onder de Spetters.

 

Quote;

Hoewel er via de website van Zaanstad wordt gemeld dat het geen officieel aangewezen camperplaats is: ‘maar uitsluitend bedoeld om daar een camper te parkeren om bijvoorbeeld de Zaanse Schans te kunnen bezoeken’ trekt niemand zich daar iets van aan.

 

De journalist bedoelt hier waarschijnlijk dat iedereen er overnacht in de Campers.

Alweer volgens de krant, in de commentaren die er onder dit artikel stonden van omwonende bleek dat er ’s nachts maar enkelen bleven overnachten, en de meerderheid er gewoon geparkeerd had om de Zaanse Schans te bezoeken als toerist, zoals ook schijnbaar de bedoeling was volgens de website Zaanstad.

 

De Journalist vond ook het volgende ik Quote alweer;

 

“Een vierdaagse ‘Regio-Amsterdam-Trip’ met de Amsterdam Card op zak was nog nooit zo goedkoop.

Een gratis staplaats, wassen en tandenpoetsen op het station, en hup de trein in naar de hoofdstad.”

 

Tja dat zal dan wel maar het wordt toch wel vervelend denk ik als de media gaan beslissen hoe mensen Amsterdam willen bezoeken, en waar ze hun voertuig parkeren.

En ik poets mijn tanden trouwens in de Camper en niet op het station, maar dit terzijde.

 

KFC-voorzitter Tako Boelens laat weten dat de gemeente op de hoogte is en dat er een verbodsbord zal worden geplaatst.

 

Okay tot zo ver een samenvatting uit het eerste artikel.

 

Hieronder het tweede  artikel, waaruit blijkt dat het Kranten bericht wel indruk gemaakt had op het Gemeentehuis.

 

De kop was dus;

 

 

Ontruimd… ontruimd… ontruimd… als we eerlijk zijn – en dan zijn we heel even een keer eerlijk – eigenlijk weten we niet precies hoe het gekomen is.

 

(gelukkig heeft de journalist wel zelfkennis “en dan zijn we heel even een keer eerlijk” schrijft hij hierboven)

 


bron foto; internet

 

Zoals u ziet..Er staan twee verkeersborden bij de ingang van het parkeerterrein

 

Ik quote weer;

 

‘Eergisteren waren wij er nog getuige van dat handhaving onverrichter zake vertrok, maar in een dag tijd kan er veel gebeuren.’’

**(LEES TOELICHTING HIEROVER)

 

 

 

bron foto; internet

 

 

bron foto; internet

 

Hieronder een foto van de originele Camperplaats. (Waar iedereen heel gelukkig mee is)

 

 

(Bron Foto’s Internet)

 

Zo dit was een samenvatting van wat er deze week in Zaandam gebeurde .

Ik heb wel een tip trouwens voor de vereniging die niet zo anti camper overkomt..Hang een bordje onder de verbodsborden met de kennisgeving.

“Alleen in de weekenden en tijdens evenementen op de vereniging”

 

Zoals u misschien al begrepen heeft uit dit stukje ben ik het niet zo eens met de anti Camper mentaliteit van de schrijver en de aannames die er gemaakt worden oa. over wc’s over hekken gooien en vuil dumpen.

 

De reden dat handhaving niets kon doen (zie artikel) en weer vertrokken, was dat er niets anders gebeurde dan dat er Campers op een parkeerplaats stonden, die daar ook mochten staan omdat ze nou ook eenmaal wegenbelasting betalen en er geen verbodsbord stond, waar ook nog eens wettelijk de nodige twijfels over de geldigheid bestaan.

 

Hier een uitleg die door martin slingenberg (camperpunt.nl) geschreven is over dit parkeren van Campers.

 

**Toelichting.
Steeds meer gemeenten hebben in het plaatselijke verordening artikelen opgenomen die het parkeren en het parkeren en overnachten in campers volledig verbieden.

Om een (volledig) verbod op te nemen moet dit aan een aantal wettelijke vereisten voldoen, zoals het moet het verboden aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoen.

De besluiten mogen onder andere niet onevenredig zijn tot het te dienen doel.

De gemeenteraden moeten daarbij rekening houden met de belangen van de camperbezitter.
Voor het verbod om langer dan enkele dagen te parkeren, maken gemeenten gebruik van het begrip parkeerexces.

Een exces is iets dat het aanvaardbare overschrijd.

In iedere gemeenten zijn voldoende plaatsen waar geparkeerd kan worden zonder dat er sprake is van een parkeerexces.

 
Ook horen we dat gemeenten het parkeren en overnachten in een kampeerauto niet vrij mogen laten.

Gemeente zouden geen kampeerautoplaatsen mogen aanleggen.

In Kamerstuk 29829 staat over vrij kamperen onder andere: “Het vervallen van het verbod van artikel 15 tot het kamperen buiten kampeerterreinen, het zogeheten vrij kamperen, heeft tot gevolg dat het vrij kamperen zonder nadere voorziening door gemeenten in beginsel toelaatbaar is.

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de gemeente de bevoegdheid tot het aanwijzen van camperplaatsen heeft, anders zou de Regering de Eerste en- Tweede Kamer der Staten-Generaal verkeerd hebben voorgelicht.
Tenslotte is dit verbod in strijd met hogere wetgeving.

Immer kunnen parkeerverboden geregeld worden op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Maar ook is het verbod in strijd met Artikel 2 van Protocol nr. 4 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ( EVRM ) en door artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR ).  Artikel 2 van Protocol 4 bij het Europees Verdrag  EVRM bepaalt nadrukkelijk dat een ieder die zich legaal op het grondgebied van een deelnemende staat bevindt, daar vrijelijk zijn verblijfplaats moet kunnen kiezen.

De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden gebonden dan die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid of van de openbare veiligheid, voor de handhaving van de openbare orde, voor de voorkoming van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of van de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. De keuzen van de vrije verblijfplaats is dus een grondrecht.

 

Zo dit is dan wat de journalist nog niet wist denk ik.

 

Maar beste mensen laten we blij zijn dat ze er tenminste een Camperplaats hebben in Zaanstad, Chappeau voor de gemeente.

 

Toch even het vingertje van mij omhoog tegen u de Camper bezitter.

 

U las het, wij als Campers worden niet als individu gezien maar als groep. Dus als u uw vuil water ergens illegaal dumpt of uw vuilzak ergens neer flikkert, hebben ALLE CAMPERS dat gedaan.

Het is nou eenmaal zo, dus hou het netjes.

 

 

Groet Bram

 

 

 

Ik wil meer artikelen lezen en klik op deze zin