Verkeersboetes in Europa.                                                                          Door Jos Verweij

 

Misschien hebt u het al ondervonden, in veel landen van de Europese Unie moet u voor een verkeersovertreding meer betalen dan voor een dergelijk misstap in Nederland. En vaak staat de verbaliserende agent erop dat u ook nog direct betaald. Het hoe, waarom en hoeveel leest u hier.

 

Een parkeerbon onder de ruitenwisser in Barcelona? Goede kans dat u hem weggooit en er nooit meer wat van hoort. De Spaanse politie kan weinig met Nederlandse kentekens. Dat is dan ook de reden dat u boetes direct en contant moet betalen. Met Belgiλ, Duitsland en Zwitserland wisselt het Centraal Justitieel Incasso Bureau kentekengegevens uit. Dus daar geflitst betekent thuis een acceptgiro. Deze hoeft u ook nog niet te betalen maar die situatie verandert snel. De EU-ministers van Justitie hebben afgesproken om de boetes boven de € 70,- voor elkaar te gaan innen. Hoogstens nog 2 jaar en deze regel is in heel de EU ingevoerd ( 25 landen ). Het maakt dan niet uit in waar u de fout bent ingegaan, het CJIB komt aan uw Nederlandse deur.

 

Hoeveel kost het in Nederland? De meest voorkomende “foutjes”,

Foutparkeren                           € 45

Door rood rijden                     €95

Geen voorrang geven               €95

Overtreding inhaalverbod         €95

Rijdende handheld bellen         €140

Zonder gordel rijden                €45

Rijbewijs vergeten                   €30

Op vluchtstrook rijden €160

20 km/u te snel in de bebouwde kom        € 70

40 km/u te snel buiten de bebouwde kom € 170

Achter het stuur > 0,54 promille € 220

 

Belgiλ

Boetes zijn hoger dan in Nederland.

                                                                    Opgepast!  Gevarendriehoek verplicht in de wagen.

 

Foutparkeren                           €150

Door rood rijden/geen voorrang geven/

Overtreding inhaalverbod         €175

Andere weggebruikers hinderen €150

Inhaalverbod overtreden in een bocht

of bij de top van een helling           €300          

10 km te snel in woonwijk/bij school

of in 30km gebied                       €175

20 tot 40km te snel buiten woongebied  €175

> 40km te snel buiten woongebied €300+ eventueel intrekking rijbewijs.

Achter het stuur > 0,5 promille €137,50

> 0,8 promille: strafzaak +rijverbod of gevangenisstraf.

Deze boetes gelden alleen bij onmiddellijke betaling. Dat kan contant, met bankpas of creditcard bij de politieagent. U ontvangt een betalingsbewijs. Zijn er slachtoffers dan is de boete hoger.Bent u het niet eens dan moet u een hogere waarborgsom betalen. De politie kan uw wagen op uw kosten weg laten slepen en stallen tot u de waarborgsom betaalt heeft.

 

Frankrijk

De meeste boetes zijn hoger dan in Nederland. Bedragen zijn variabel.

 

Opgepast!

Afstand tot uw voorganger minimaal 50 meter als uw wagen meer dan 3500 kilo weegt of samen met aanhanger langer is dan 7 meter.

Stijgend verkeer heeft voorrang op dalend verkeer op bergwegen.

 

Foutparkeren vanaf      €10

Door rood rijden vanaf €100

Geen voorrang geven vanaf  €100

Overtreding inhaalverbod vanaf  €100

Rijdende handheld bellen  €40

Geen gordel om vanaf       €38

Geen licht aan in tunnel     €35

Binnen bebouwde kom 20 km/u te snel vanaf €100

Buiten bebouwde kom 40 km/u te snel vanaf  €100

Binnen/buiten bebouwde kom meer dan 40 km/u te snel  hoge boete ( tot €1500 )

> 0,5 promille €135-€750

> 0,8 promille vanaf €4500 eventueel gevangenisstraf en rijverbod.

 

U krijgt 30% korting als u bij een lichte overtreding of snelheidsovertreding de boete ter plekke betaalt. Een parkeerbon betaalt u door bij een Bureau de Tabac zegels te kopen en deze op te sturen naar de politie. Het adres staat op het voorgedrukte kaartje waarop de zegels geplakt moeten worden. Zwaardere delicten komen voor de rechter. De verbaliserende agent zal direct een waarborgsom van €135 vorderen.Een kwitantie wordt afgegeven. Als u geen waarborg betaald mag de politie de auto in beslag nemen. Thuis ontvangt u bericht over de definitieve boete.

 

Duitsland

 

Boetes zijn meestal lager dan in Nederland.

 

Opgepast!

Op vluchtstrook van de autobahn zonder brandstof is strafbaar.

Bij pech op de autobahn gevarendriehoek 200 meter achter de wagen en waarschuwingslichten aan.

Verbanddoos verplicht.

 

Foutparkeren                           €10-€35

Door rood rijden vanaf €50

Geen voorrang             €25-€50

Overtreding inhaalverbod         €30-€125

Rijdende handheld bellen         €40

Geen gordel om vanaf  €30

20 km/u te snel in bebouwde kom  €35

20 km/u te snel buiten bebouwde kom €30

> 40 km/u te snel buiten bebouwde kom €100, mogelijk rijverbod.

> 0,50 promille vanaf €100 en rijverbod van enkele maanden.

> 0,80 promille rijverbod en boete ter hoogte van 1 ΰ 2 netto maandsalaris.

 

Boetes tot €35 kunt u meteen of binnen een week op het politiebureau betalen. Bij te late betaling volgt extra strafboete. Voor zwaardere overtredingen krijgt u direct een boete van minimaal €40. U kunt bezwaar aantekenen. Buitenlanders kunnen waarborgsom opgelegd krijgen ter hoogte van te verwachte boete plus kosten.

 

Italiλ

 

Italiλ heeft minimum en maximum boetes. De minimum boetes zijn vaak lager dan die in Nederland. De maximum boetes zijn 4 x zo hoog als de minimum.

 

Opgepast!

Op de auto(snel)weg altijd verlichting aan.

Met aanhanger maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 70 km/u, op autosnelwegen 80 km/u.

 

Foutparkeren               €30

Door rood rijden          €70

Geen voorrang geven €70

Inhaalverbod negeren €70

Rijdende handheld bellen €25

Geen gordel om           €30

Op snelweg zonder verlichting €32

20km/u te snel             €140

40km/u te snel             €300 en rijverbod voor θθn tot zes maanden.

> 0,8 promille €800 en rijverbod van 15 dagen tot 90 dagen en gevangenisstraf.

 

Bij aanhouding moeten buitenlanders meestal meteen het minimumtarief betalen. U ontvangt een betaalbewijs en daarmee is de zaak gedaan. Betaalt u niet direct dan kan men een waarborgsom opgelegd krijgen die de helft is van de maximumboete. Betaalt u deze niet dan kan of uw rijbewijs of uw wagen in beslag genomen worden. De ANWB waarschuwt dat Italiaanse rechtbanken minder zorgvuldig met rijbewijzen omgaat en deze vaak wegraken.

 

Oostenrijk

 

Verkeersboetes zijn lager dan in Nederland.

 

Opgepast!

Wagens met aanhanger zwaarder dan 750 kg moeten minstens 50 meter afstand houden.

Inhalen binnen 80 meter van spoorwegovergang is verboden.

Een verbanddoos is verplicht.

Op smalle bergwegen geen voorrangsregels. De auto, die daarvoor in de beste gelegenheid is, moet terugrijden.

Foutparkeren vanaf                  €15

Door rood rijden vanaf           €70

Geen voorrang geven vanaf    €36

Overtreding inhaalverbod vanaf €35

Rijdende handheld bellen         €35

Bij slecht zicht, geen dimlicht €25

Rijden zonder snelwegvignet €210 + nieuw vignet ΰ €120.

20 km/u te snel vanaf               €30

30 km/u te snel            €36-€72

Meer dan 30 km/u te snel       €75-€500 + rijverbod.

Meer dan 0,5 promille            €600-€3500 + rijverbod

 

Oostenrijk kent waarborgsommen, die u direct dient te betalen.Over het algemeen is de boete die u later opgelegd krijgt even hoog als de betaalde waarborgsom. Betaalt u geen waarborgsom dan is in beslagname van uw voertuig mogelijk.

 

Spanje

 

Boetes zijn hoger dan in Nederland.

 

Opgepast!

Maximale snelheid met aanhangwagen buiten de bebouwde kom is 70km/u.

In de wagen: 2 gevarendriehoeken, reservelampen en reserve bril.

Op vluchtstrook iedere inzittende een reflecterend hesje.

Voor onoverzichtelijke bocht toeteren verplicht.

Maximum alcoholpromillage ook voor fietsers.

 

Lichte overtredingen zoals foutparkeren tot €90.

Zwaardere overtredingen zoals geen voorrang verlenen, overtreding inhaalverbod, telefoneren tijdens het rijden, door rood rijden, geen gordel dragen, stoppen of parkeren op gevaarlijke plaatsen= € 90 - € 300 + mogelijke intrekking van rijbewijs voor 3 maanden.

Snelheidsovertreding: 10% te snel=€100 tot €300=50% te snel.

>0,5 promille €300-€600 + intrekking rijbewijs.

 

Boetes zijn direct te betalen. Creditcard niet mogelijk. Bij directe betaling korting tot 30% mogelijk.Eventueel bezwaar aantekenen binnen 15 dagen bij verkeerschef van provincie waar overtreding plaatsvond.

 

Groot-Brittanniλ

 

Boetes zijn hoger dan in Nederland.

 

Opgepast!

Geen gevarendriehoek gebruiken op de snelweg.

Maximum snelheid op autosnelweg en op wegen met gescheiden rijbanen is 112 km/u. Met aanhanger is dat 96 km/u.

De koplampen dient u aan te passen aan links verkeer.

 

Foutparkeren               €50

Door rood                   €160

Geen voorrang €225

Overtreding inhaalverbod €225

Geen gordel om           €90

In Londen zonder tol €120

20 km/u te snel            €160

>60km/u te snel kunnen boetes zeer hoog zijn.

> 0,8 promille €720 oplopend tot €1800 plus intrekken rijbewijs voor 1 tot 3 jaar.

 

Deze bedragen zijn gemiddelden, boetes kunnen dus hoger uitvallen.

Boetes moeten aan rechtbank worden overgemaakt, directe betaling aan agent is niet mogelijk.                                             

 

Zwitserland

 

Boetes zijn hoger dan in Nederland

 

Opgepast!

Aanhanger> 1000 kg dan maximum snelheid op autoweg=60km/u: op snelweg 80km/u.

Reservebril verplicht. Zonder brandstof op vluchtstrook is strafbaar.

 

Foutparkeren               €25-€75 eventueel strafzaak.

Door rood                   €175

Geen voorrang/Overtreding inhaalverbod=       strafzaak

Rijdende handheld bellen         €63

Gordel niet om             €40

Geen dimlicht in tunnel  €25

Slechte banden, per band         €65

Geen autobahnvignet circa       €90

15km/u te snel             €100 (snelweg) tot €157 (bebouwde kom)

25km/u te snel             €164 (snelweg)

> 15km/u te snel in bebouwde kom, > 20 km/u buiten de bebouwde kom, > 25 km/u te snel op snelweg = strafzaak.

> 0,8 promille=strafzaak en zeer hoge boete (tot €3000).

Bij ongeval betrokken en > 0,6 promille betekent boete.

Directe betaling van (een deel van ) de boete kan door de verbalisant geλist worden.

 

Kijk voor u vertrekt eens naar de verkeersregels van de landen die u gaat bezoeken. De ANWB heeft voor leden landeninformatie in brochures.( Gratis ) Op Internet vindt u veel informatie op http://auto.msm.nl, doorklikken naar service en vakantie-info.

 

Deze info werd verzameld in het voorjaar van 2004.JV.

 

TERUG NAAR “WIST U DIT”