Mag de Politie zomaar mijn Camper woongedeelte doorzoeken?

 

Hallo Bram,

Ik vroeg mij bovenstaande af, en na een zoektocht op de Voorlichtingsite van de Politie vond ik deze tekst.

Wil je dit plaatsen? Leuk om te weten?

 

Op grond van art. 96b Sv zijn opsporingsambtenaren bevoegd om in geval van ontdekking van een strafbaar feit op heterdaad of bij verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67 1e lid Sv zich de toegang tot een vervoermiddel te verschaffen en deze ter inbeslagneming te doorzoeken.

 

Een vervoermiddel is ieder middel dat bestemd is om personen of goederen te vervoeren, te land, te water of in de lucht.

De bevoegdheid om een vervoermiddel te doorzoeken ter inbeslagneming is, met name bedoeld voor drugs en wapens, voor zover de Bijzondere Wet aangaande deze delicten, daarin niet reeds voorziet.

 

In de praktijk kan deze bevoegdheid evengoed bij het onderzoek van andere delicten worden gebruikt, mits er maar wordt voldaan aan de voorwaarde van ontdekking op heterdaad of een misdrijf als omschreven in art. 67 lid 1 Sv.

 

 

Hoe nu met voertuigen/schepen voorzien van een woongedeelte?

 

In lid 1 van art. 96b Sv is het woongedeelte van een vervoermiddel uitgezonderd van de doorzoeking door een opsporingsambtenaar, zoals bij een camper/schip dus.

Dit is begrijpelijk omdat het doorzoeken van een woning een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt dan het doorzoeken van een vervoermiddel.

Maar middels een "bevriezing" van de zaak, kan het woongedeelte uiteindelijk veelal toch doorzocht te worden.

 

Voorbeeld:

De politie doet onderzoek naar diefstal van computers en vermoedt dat deze vervoerd worden met een camper.

De politie heeft aanwijzingen om welke camper het gaat.

Diefstal is een misdrijf als omschreven in art. 67 lid 1 Sv.

De politie is nu bevoegd om deze camper te doorzoeken ter inbeslagneming op grond van art. 96b Sv.

Het woongedeelte van deze camper mag de politie niet doorzoeken.

Wel mag de politie het woongedeelte betreden ter inbeslagneming op grond van art. 96 Sv. Vervolgens mag de politie de zaak bevriezen op grond van art. 96 lid 2 Sv.

Voor het betreden van dit woongedeelte heeft de politie een machtiging nodig op grond van de Awbi.

 

Moraal van het verhaal? Het mag niet maar toch weer wel  …..SNAP U’T?

 

Lijkt weer heel veel op Politiek gekrakeel……afijn de groetjes en veel Camper plezier

Cees

 

Terug naar “Wist u dit”