Bijzonder tarief voor campers .

 

Wat is het Bijzonder tarief?

 

Een particuliere kampeerauto kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting.

Als u daaraan voldoet, dan geldt het kwarttarief en betaalt u over een periode van vier aaneensluitende tijdvakken slechts voor n tijdvak.

Zo zegt belastingdienst dat en ze bedoelen dat u per vier aaneengesloten kwartalen slechts voor n kwartaal hoeft te betalen.

 

U moet daar een verzoek voor indienen.

 

De aantekening 'kampeerauto' die de Rijksdienst Wegverkeer na keuring op het kentekenbewijs deel I zet, telt niet bij de belastingdienst.

 

Een kampeerauto moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen

 

Inrichtingseisen per 1 mei 2002

 

De binnenruimte achter de bestuurders- en bijrijderszitplaats, moet kunnen bevatten:

een rechthoekig blok van ten minste 170 cm hoogte over een lengte van; ten minste 200 cm en over een breedte van ten minste 90 cm.

Onderstaande faciliteiten in de binnenruimte moeten vast (geschroefd, gelijmd,gespijkerd!) zijn aangebracht:

 

Minimaal twee vaste zitplaatsen, niet zijnde de (draaibare) cabinestoelen;

Een slaapplaats voor ten minste twee personen, eventueel te realiseren met behulp van de hiervoor bedoelde zitplaatsen.

Een tweepersoonsslaapplaats; moet ten minste 180 cm lang X 110 cm breed zijn.

Voor twee afzonderlijke slaapplaatsen geldt een maat per bed van ten minste 180 cm X 60 cm.

Afsluitbare opbergfaciliteiten.

Een keukenblok met een minimale werkbladhoogte van 60 cm, voorzien van een ingebouwde (uitneembare) watervoorziening met een spoelbak, een kraan, en een afvoer, het geheel bestemd voor gebruik in de binnenruimte en een kooktoestel bestemd voor gebruik in de binnenruimte.

Uitzondering op vast: er moet een tafel zijn, maar die mag verwijderbaar zijn.

Toegestaan is om de tafel weg te halen en in een hefdak de slaapplanken terzijde te schuiven.

De stahoogte in de binnenruimte moet af-fabriek ten minste 170 cm bedragen.Is de binnenruimte af-fabriek lager maar niet minder dan 130 cm dan wordt het toegestaan de binnenruimte te verhogen tot ten minste 170 cm door middel van een vast verhoogd dak of een hefdak over een lengte van ten minste 100 cm en een breedte van ten minste 90 cm. Mits ook aan alle bovenstaande vermelde inrichtingseisen wordt voldaan.

 

Goedkeuring voor een oudere Transporter de Volkswagen Transporter, met een door de RDW toegekende 'datum van eerste toelating tot de weg' van vr 1 januari 1994, waarbij de motor achterin is geplaatst, geldt dat bovenstaande criteria ten aanzien van de binnenruimte kunnen worden toegepast alsof de motor niet achterin is bevestigd.

 

Overgangsregeling, de addertjes onder het gras.

De eis van het rechthoekig blok is niet van toepassing indien vr 1 mei 2002 al een beschikking voor de kampeerauto is verstrekt voor toepassing van het bijzondere tarief.

Het motorrijtuig moet wel voldoen aan de inrichtingseisen,die op het moment van de afgegeven beschikking van toepassing waren.

Met deze overgangsregeling wordt beoogd dat bij houderschapswisseling ook de nieuwe houder in aanmerking kan komen voor het bijzondere tarief, op basis van de ooit voor 1 mei 2002 afgegeven beschikking.

Indien op enig moment na het verstrekken van de beschikking blijkt dat deze op basis van de op het moment van de aanvraag geldende criteria ten onrechte is afgegeven, wordt de beschikking alsnog ingetrokken.

In dat geval is de overgangsregeling niet van toepassing.

Kampeerauto's die op 1 mei 2002 vijftien jaar of ouder zijn en van fabriekswege zijn ingericht als kampeerauto hoeven niet aan (alle) hiervoor vermelde inrichtingseisen te voldoen.

Bepalend voor de leeftijd van de kampeerauto is de datum van het kentekenbewijs deel I dan wel indien dit een vroegere datum is, de door de RDW toegekende 'datum eerste toelating op de weg'.

Nog vragen? Als u verder nog vragen hebt, kan u gratis bellen met de Klantendienst van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting, Telefoon 0800-0749, opwerkdagen tussen 8.00 en 1700 uur.

 

TERUG NAAR WIST U DIT