Belangrijke verkeersregels voor Spanje Reizigers

*** Nieuwe Verkeersregels ***

 
In Spanje zijn nieuwe verkeersregels van kracht gegaan.

Volgens ADAC-Informatie moeten autobestuurders zich in de toekomst op volgende veranderingen instellen:

 
Net zoals in de meeste Europese landen mag vanaf nu ook in Spanje niet meer getelefoneerd worden in de auto tijdens het rijden. Ook moeten bestuurders vanaf nu tijdens het tanken hun radio en hun mobiele telefoon uitschakelen.
Met een kampeerauto mag op de binnenwegen niet sneller gereden worden dan 70 (voordien 80) km/h, op grote verbindingswegen nog slechts 80 km/h (voordien 90) en op autosnelwegen 90 km/h (100). Wie de maximum snelheid met 10 tot 19 km/h overschrijdt, wordt beboet met minstens 150 Euro.
Achteraan uitstekende of overhangende vrachtwagenladingen moet een rood/wit bord bevestigd zijn (50 maal 50 cm). In principe mag de lading hoogstens 10 % van haar totale lengte de de achterkant van de vrachtwagen overschrijden. Autobestuurders, wiens auto met panne of na een ongeval, op de weg blijven staan, zijn vanaf 24 Juli 2004 verplicht, bij het verlaten van de wagen een refelecterend vest te dragen. Nog niet bekend is of deze wet ook van toepassing is op buitenlandse autobestuurders. In Italië bijvoorbeeld is dit nog niet verplicht. Waarschuwingslichten (pinkers) moeten ingeschakeld worden als de verplichte minimumsnelheid (bvb. 60 km/h op snelwegen) niet aangehouden kan worden. Inzittenden die ouder zijn dan 3 jaar, maar niet groter zijn dan 1.50 m., moeten een, aan hun grootte aangepast zitje hebben of, indien dit niet voorhanden is, een veiligheidsgordel dragen. Verdere veranderingen omvatten ook een verder gevorderde beveiliging van motorrijders. Zo hebben bijvoorbeeld motorrijders voorrang op rechts- en links afdraaiende autobestuurders, als dezen daarbij de weg van de motorrijder kruisen.

Terug naar “Wist u dit”